Wedstrijdreglement eindjaarsactie De.Living

 

Artikel 1. Principe

SWAF bvba (de organisator van deze wedstrijd en uitbater van De.Living • De.Zaal) wil haar klanten aanzetten om mee te doen aan de nieuwjaarsactie van De.Living. Deelnemers aan de wedstrijd moeten zich aanmelden op de WhatsApp nieuwsfeed en een wedstrijdkaartje invullen en deponeren in de wedstrijdbox.

Deelnemers aan de wedstrijd maken kans op een van de drie prijzen:

  • Een viptafel tijdens De.Nieuwjaarsdrink party in De.Zaal op vrijdag 10 januari 2020.
  • Een diner voor twee tijdens De.Zaal a Manger op vrijdag 24 januari 2020.
  • Een drankkaart, te gebruiken in De.Living tijdens de maand januari.

De prijzen worden bepaald door SWAF bvba en zijn niet onderhandelbaar, noch betaalbaar in geld.

De gegevens verstrekt door de deelnemer worden verwerkt door SWAF bvba, om de winnaar te loten, te controleren op dubbele deelnamen en te verwerken voor marketingdoeleinden.

Artikel 2. Deelnemers

Alle klanten van De.Living, die minstens 18 jaar zijn, kunnen deelnemen aan deze wedstrijd. Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat SWAF bvba ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.

Enkel natuurlijke personen kunnen deelnemen. Per natuurlijk persoon kan er maar één keer deelgenomen worden. Personeelsleden van SWAF bvba kunnen niet deelnemen.

Artikel 3. Termijn

De wedstrijd start op 4 december 2019 en eindigt op 31 december 2019, om middernacht. Deelnemers kunnen enkel deelnemen tijdens de openingsuren van De.Living. Er kunnen maximaal 500 personen deelnemen.

Artikel 4. Wedstrijd

Deelnemen aan de wedstrijd kan als volgt:

  • De deelnemer moet zich aanmelden tot de WhatsApp nieuwsfeed van De.Living • De.Zaal (zoals gedefinieerd op de wedstrijdkaart).
  • De deelnemer moet gegevens achterlaten op de wedstrijdkaart, en deze wedstrijdkaart conform het wedstrijdreglement deponeren in de wedstrijdbox aan de toog van De.Living, tijdens de openingsuren. De gegevens die de deelnemer vermeldt, moeten waarheidsgetrouw zijn en overeenkomen met de aanmeldingsgegevens tot de WhatsApp nieuwsfeed.
  • Deelnemers die reeds aangesloten zijn bij de WhatsApp nieuwsfeed maken ook kans, indien ze de wedstrijdkaart hebben ingevuld en gedeponeerd.
  • Deelnemers die niet alle stappen uitvoeren, maken geen kans.

Artikel 5. Winnaar

De winnaar wordt bepaald door een trekking uit de geldig ingevulde wedstrijdkaarten. We winnaar wordt bekendgemaakt op zaterdag 5 januari 2020.

Artikel 6. Bekendmaking winnaars

De resultaten van deze trekking (inclusief de naam van de winnaars) worden publiek gemaakt via de media van De.Living • De.Zaal. De winnaars worden ook persoonlijk op de hoogte gebracht via e-mail of telefoon.

Artikel 7. Reglementswijzigingen

SWAF bvba behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op www.deliving-dezaal.be.

Artikel 8. Betwistingen

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de SWAF bvba, het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar swa@deliving-dezaal.be.